VERGOEDING VERZEKERDE ZORG

De psycholoog die bevalt heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken betekent dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage heeft in jouw dossier.

Ook wanneer er geen contract is met de zorgverzekeraar heb je meestal recht op een vergoeding voor de behandelsessies. In veel gevallen krijg je een groot gedeelte of het volledige bedrag terug. De hoogte van de vergoeding voor de sessies hangt af van de polis die je hebt. Voor vragen over jouw vergoeding voor behandeling bij mij, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

De vergoeding wordt verrekend met jouw eigen risico. Deze bedraagt voor het jaar 2024 € 385. Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-5 criteria. Jouw diagnose wordt in overleg met jou vastgesteld tijdens de intakeprocedure.

Aanmelden

Meld je aan door jouw contactgegevens
te mailen
 of ons te bellen op 06 1333 9123
We bekijken dan samen hoe we je het beste kunnen helpen.