VERGOEDING

De psycholoog die bevalt heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken betekent dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage heeft in jouw dossier. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl.

Ook wanneer er geen contract is met de zorgverzekeraar heb je recht op een vergoeding voor de behandelsessies. In veel gevallen krijg je een groot deel of het volledige bedrag terug. De hoogte van de vergoeding voor de sessies hangt af van de polis die je hebt. Voor meer informatie over de verschillende polissen, klik je hier.

De vergoeding wordt verrekend met je eigen risico. Deze bedraagt voor het jaar 2022 € 385. Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-5 criteria.

Voor vragen over jouw vergoeding voor behandeling bij mij, kun je contact opnemen. Zorg dan dat je de polis van jouw verzekeraar bij de hand hebt.

FACTUREN

Je kunt op de rekening van de psycholoog die bevalt evenals op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat duidelijke informatie die je gemakkelijk kunt controleren.

Op de rekening staan ook zorgprestaties, hieronder zie je welke prestaties er bij de psycholoog die bevalt van toepassing zijn:

consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega.

Bij elke prestatie past een ander tarief. Voor meer informatie over deze tarieven, klik hier.

Aanmelden

Meld je aan door jouw contactgegevens
te mailen
 of ons te bellen op 06 1662 2991
We bekijken dan samen hoe we je het beste kunnen helpen.